Gedicht

Dit gedicht schreef ik naar aanleiding van een groepstentoonstelling (Kunstoevers te Aalst) waaraan ik deelnam. Deze tekst vergezelde mijn sculptuur, ‘De Woekeraar’. Het gaat over de storende gewoontes van mijn brein en hoe ik mezelf daarvan verlos.

gedichtkunstoevers.jpg