De kracht van gedachten

De scheppende kracht van gedachten wordt veelal onderschat. De hamvraag is: heb ik controle over mijn gedachten, of hebben mijn gedachten controle over mij?

Onze realiteit en zelfbeeld ontstaan vanuit het denken. We zijn wie we denken dat we zijn. En we stralen dat idee uit naar anderen. Identiteit is een maakbaar gegeven. We zijn vormgevers, creators, van onszelf. 

Een denkwereld die niet bewust gehanteerd wordt, begint te woekeren. Bepaalde destructieve gedachtepatronen kun je best tijdig vaststellen en bijsturen alvorens ze genesteld raken in de hersenen.

Diverse malen kreeg ik te horen dat ik zou moeten leren leven met een ongeneeslijke ziekte. Dat ik 'beperkt' was. Het is echter niet een ziekte die me beperkt, maar de gedachten die ik erover heb.

De worsteling met mezelf, met mijn gezondheid, is een proces van bewustwording. Dankzij deze uitdaging leer ik mezelf kennen en evolueer ik snel. Stap per stap leer ik mijn innerlijke kracht beter begrijpen en hanteren. 

Ik maakte onderstaand beeld enkele jaren geleden, toen ik nog het meest van de tijd gebukt ging onder mijn gedachten. Ze hielden mij wakker, joegen me op of maakten me bang. Het was aan mij om terug meester te worden in mijn hoofd. Een proces dat de dag van vandaag nog steeds in ontwikkeling is. Maar ik zie resultaat. Er is verandering. Ik voel mij lichter en vrijer.

Mijn verhaal verschijnt begin juni bij Willems Uitgevers. 'Auto-Immuun: van ziekte naar inzicht' beschrijft het bewustwordingsproces dat voor mij onlosmakelijk verbonden is aan mijn fysiek welzijn.

De Woekeraar  - 2013 - mixed media - Geïnspireerd op het beeld van Rodin,  De Denker

De Woekeraar - 2013 - mixed media - Geïnspireerd op het beeld van Rodin, De Denker