spiritualiteit

Harmonieus leven in de dualiteit: een kwestie van evenwicht in de illusies

We maken een onderscheid tussen positieve en negatieve gevoelens. Tussen wat goed voelt en wat niet. Tussen liefde en haat. Mooi en lelijk. Zwart en wit. Dit betekent dat we de dingen die we ervaren, categoriseren en beoordelen. En in de dualistische of polaire wereld waarin we leven is dat niets abnormaals.

Maar dit hoeft niet te betekenen dat we moeten kiezen of verwerpen. Ik heb ontdekt dat het mogelijk is om in het reine te zijn met de dualiteit zonder de dingen op te splitsen. Hoe paradoxaal het ook mag klinken: de dualiteit der dingen is niets anders dan eenheid. Want het ene kan onmogelijk bestaan zonder het andere. En dat stelt mij gerust.

Ik hoef mij bijvoorbeeld niet bedreigd te voelen door onwetendheid omdat ik nu weet dat onwetendheid niet kan bestaan zonder haar tegenovergestelde, namelijk kennis. Als jong meisje concludeerde ik op een gegeven moment dat onwetendheid de bron van alle ellende was. En dat we onwetendheid de wereld moesten uithelpen. Nu weet ik dat de kennis waar ik zo van hou niet kan bestaan zonder onwetendheid. Tegenpolen zijn met elkaar verbonden. Ze zijn in feite één geheel. Ze vullen elkaar aan.

Hoe weten we wat het is om geliefd te zijn, als we geen notie hebben van het omgekeerde? Wat weten we over vrijheid zolang we ons niet gevangen hebben gevoeld? We kunnen de waarde der dingen pas echt inschatten als we het geheel hebben ervaren. Het cliché zegt dat je pas beseft wat je hebt, op het moment dat je het verliest. En dat is, zoals de meeste clichés, helemaal waar.

Wanneer we iets ervaren dat we liever niet ervaren, iets dat we negatief noemen, dan is weerstand tegen die ervaring geen oplossing. Negatieve of moeilijke gevoelens hebben evenveel ‘bestaansrecht’ als positieve gewaarwordingen. Ik ben ervan overtuigd dat niets voor niets is. Dat er achter alles een boodschap of reden schuilt. Wanneer we het negatieve wegwuiven of negeren, dan gaan we aan die boodschap voorbij. Het vraagt moed en vertrouwen om moeilijke ervaringen te doorvoelen en te accepteren. Maar in plaats van boos en opstandig te worden, kunnen we ons afvragen: wat wil dit zeggen? Wat wordt er gecommuniceerd? Wat zie ik over het hoofd?

Een bepaalde problematiek zal zich blijven herhalen zolang we de boodschap of levensles niet begrepen hebben. Mijn ervaring met een chronische ziekte is daar een goed voorbeeld van. Zolang ik niet doorhad dat het antwoord van de problematiek in mezelf te vinden was, bleef dezelfde ellende zich telkens opnieuw voordoen. Ik vroeg aan iedereen behalve aan mezelf: wat moet ik doen om te genezen?

Als er zich symptomen voordoen, dan vraag ik aan mezelf wat ze willen zeggen. Ik vraag aan mezelf wat ik wil. Wat probeer ik aan mezelf te communiceren? Ik leg de verantwoordelijkheid dus bij mezelf. Wat niet wil zeggen dat ik mezelf iets verwijt of dat ik iets ‘fout’ doe. Ik heb geleerd dat goed en fout eveneens polaire concepten die evenwaardig zijn in hun bestaan. Maar het blijven wel concepten, ideeën in ons hoofd, die sterk onderhevig zijn aan subjectiviteit. Omwille van die subjectiviteit is er in ons dualistisch bestaan geen absolute waarheid. Elke bewering kan tegengesproken worden. Juist omdat elke bewering gewoonweg niet kan bestaan zonder haar tegengestelde.

Fysieke problematieken zoals ziekte of pijn, zijn een uitvergroting van datgene dat reeds aanwezig was, alvorens de problemen zich fysiek manifesteerden. Indien een bepaald aspect van onszelf, of een levensles, systematisch genegeerd wordt, dan zal deze alleen maar groeien en transformeren tot iets dat we niet meer kunnen negeren. Zo heb ik het bijvoorbeeld jarenlang nagelaten om mijn grenzen vanuit eigenliefde af te bakenen. Ik deed wat ik dacht dat ik moest doen, vaak in functie van wat anderen over mij zouden denken. Maar ik deed niet wat ik eigenlijk voelde dat ik wou doen en deed mezelf daarmee tekort. De boodschap omtrent het afbakenen van grenzen werd mij doorheen de jaren steeds prominenter opgedrongen totdat ik elke dag ziek in bed lag. Als men mij toen zou gevraagd hebben hoe de ziekte mij deed voelen, dan had ik geantwoord: begrensd!

Pas als ik doodziek was en niet meer in staat was om anderen te pleasen en mijn prestatiedrang achterna te lopen, dan was ik bereid om naar mijn eigen noden te luisteren. Pas dan besefte ik wat echt belangrijk was in mijn leven. Ik zag eindelijk in hoe belangrijk het was om mijn grenzen te respecteren. Daarmee wil ik zeggen: kiezen voor wat ik graag doe en me niet verplicht voelen om iets anders te doen. Maar om tot dat inzicht te komen, heb ik mezelf serieus onder druk moeten zetten.

In wezen is alles één en is er geen onderscheid tussen de dingen die bestaan. Jij en ik zijn één. Vanuit ons fysieke menselijk perspectief is dat niet evident om gewaar te worden. De dualiteit die we menen te voelen is eigenlijk een illusie. Maar dat wil niet zeggen dat deze illusie geen betekenis heeft. Ook de dualistische illusie is er met een reden. In essentie maken alle dingen deel uit van één oneindig scheppend bewustzijn. We kunnen dit God noemen. En God wil en kan werkelijk alles ervaren. Maar dan ook ALLES. De mogelijkheden zijn oneindig. Mijn perspectief als Karolien Deman is daar slechts een heel klein deeltje van. Jouw perspectief als lezer is een ander deeltje. Om alles diepgaand te kunnen ervaren, werden er verschillende perspectieven ontworpen. Vanuit een bepaald perspectief lijkt het inderdaad dat er een verschil is tussen ik en de ander. Mijn perspectief versus jouw perspectief. Maar toch zijn we één en dezelfde die beide perspectieven aan het ervaren is. En alles wordt simultaan ervaren, hier en nu. Want ook tijd en ruimte zijn illusies.

Levende als mens in een dualistische wereld, zijn we onderhevig aan illusies. En dat is oké. We kunnen meester worden in het hanteren van illusies. Illusies kunnen getransformeerd of gecreëerd worden. En een evenwicht in de dualiteit der illusies is nog het meest wensbare. Bijvoorbeeld: toen ik erg ziek was, leefde ik in de illusie van begrenzing of beperking. Deze illusie die ik als negatief beschreef, had toen de overhand. Ik had mezelf kunnen neerleggen bij dat idee en definitief besluiten dat beperking nu eenmaal deel van mijn leven uitmaakte. Heel even heb ik dat ook oprecht gedacht. Maar ik heb het tij weten te keren. Ik werd mij bewust van mijn beperkende overtuigingen en besloot om alles op alles te zetten om deze te transformeren. Ik was zodanig ziek en wanhopig dat ik werkelijk alles wou proberen. Het transformeren of herprogrammeren van overtuigingen en gewoonten is een erg moeilijke maar zeer vruchtbare oefening. In mijn boek en video’s heb ik daar meermaals over.

Er bestaan heel veel technieken die je kunt toepassen om je overtuigingen en gewoonten te transformeren. Alom gekende zijn bijvoorbeeld meditatie, visualisatie of het uitspreken van affirmaties. Om los te komen van mijn ideeën omtrent beperking, focuste ik elke dag op het omgekeerde, namelijk onbeperkt zijn. Mantragewijs sprak ik affirmaties uit waarin ik mezelf overtuigde van mijn onbegrensde mogelijkheden. Ik zei tegen mezelf dat ik alles kon. Dat ik tot alles in staat was. Ik oefende mezelf in het simuleren van zulke ervaring. Hoe zou het zijn indien ik fysiek onbeperkt was? Wat zou ik dan doen? En nog belangrijker: wat zou ik dan voelen? Dat is wat visualiseren is.

Nu ik mij niet meer ziek voel en daadwerkelijk alles kan doen waar ik zin in heb, besef ik dat ik in wezen zowel beperkt als onbeperkt ben. Want ik ben alles, ik ben het geheel, en het geheel sluit niets uit. Net zoals alles in de dualistische wereld, heeft ook beperking een tegenpool nodig om te kunnen bestaan. Ik aanvaard beide polen. En dat aanvaarden gaat heel gemakkelijk als er een evenwicht is tussen beide polen. In de periode dat ik me ziek voelde, was dat evenwicht zoek. Ondanks dat de dualiteit een illusie is, dienen we om echt gelukkig en vrij te zijn een evenwicht te hanteren in de illusies. Je hoeft dus niet te kiezen tussen goed of slecht. Tussen licht of donker. Je bent beide. En naargelang de context kan het ene of het andere doorwegen. Dat bepaal jij zelf. Want jij bent de schepper van je realiteit. Een schepper of een kunstenaar die kan kiezen uit een oneindig palet aan mogelijkheden.

In de dualiteit heeft alles zijn tegengestelde nodig om te kunnen bestaan.

In de dualiteit heeft alles zijn tegengestelde nodig om te kunnen bestaan.

Het schriftelijke vervolg op mijn filmpje over visualisatie

Wat visualisatie precies inhoudt, dat besprak ik in mijn filmpje. Hier wil ik even dieper ingaan op enkele veelvoorkomende vragen en misvattingen omtrent visualisatie.

1 . Kan ik visualiseren dat ik de lotto win?
Ja, dat kan zeker. Maar de kans is klein dat deze visualisatie werkelijk wordt omdat je jezelf in een machteloze positie visualiseert. Als je je inbeeldt dat rijkdom vanuit kansspelen voortkomt en niet vanuit je eigen mogelijkheden, dan stel je iets of iemand anders verantwoordelijk voor jouw welvaart. Het impliceert dat je afhankelijk bent van iets extern en dat je weinig vertrouwen hebt in je eigen vermogens om geld te verwerven. Het is dan beter om het gevoel van overvloed en rijkdom te simuleren, zonder daar een specifieke oorzaak bij te bedenken. Stel je bijvoorbeeld voor hoe het zou voelen indien je meer dan genoeg geld op je rekening had. Wat zou je dan doen en denken? Prent je elke dag enkele minuten het gevoel van financiële zorgeloosheid in en ervaar dit met je hele wezen.

Verstoor de ontluikende visualisatie niet door twijfels te hebben. Als je twijfel voelt, dan zul je twijfel krijgen. Misschien schiet het in je achterhoofd dat het voelen van rijkdom te confronterend is in contrast met je huidige situatie. En dat je door het inbeelden van wat (nog) niet is jezelf alleen maar kwelt. Terwijl je dit denkt, bevestig je in feite je gebrek aan rijkdom. Deze bevestiging is een uitvergroting van de situatie waarin je je niet wil bevinden. Alles wat je denkt en voelt, weerspiegelt zich uiteindelijk in jouw realiteit. Wees daarom selectief en voel en denk alleen datgene waar je naar verlangt. Laat het zelfmedelijden en scepticisme buiten spel.

Het kan zijn dat het voelen van rijkdom en overvloed zich niet letterlijk vertaalt naar een gespekte bankrekening. De materie is variabel, maar de gevoelens niet. Misschien voel je je op een dag rijk en onbeperkt in je mogelijkheden en staat dit los van het hebben van geld. Dat is juist het mooie aan visualisaties; de vorm waarin ze zich manifesteren komt soms als een verrassing.

2. Dus ik hoef alleen maar vanuit mijn luie stoel te visualiseren en alles valt in mijn schoot?
Neen, zo werkt het niet. Om een visualisatie werkelijkheid te doen worden, moet ze gepaard gaan met overeenstemmende acties. Niet alleen je gedachten en gevoelens weerspiegelen zich in je realiteit, maar evenzeer je handelingen. Als je vanuit vertrouwen handelt, wetende dat je je in de richting van je doelen aan het begeven bent, dan ben je een magneet voor datgene waar je naar streeft.

Om even een persoonlijk voorbeeld te geven: ik heb enorm veel werk gestoken in het tot stand brengen van mijn boek. Jarenlang heb ik me van tijd tot tijd teruggetrokken om te schrijven. Eenmaal alles op papier stond, liet ik het nalezen en corrigeren door verschillende vrienden. Ik visualiseerde mezelf meermaals met mijn boek in handen en ik wist zeker dat dit werkelijkheid zou worden. Hoe precies, dat wist ik nog niet, maar ik had er vertrouwen in dat ik wel een manier zou vinden.

‘Toevallig’ ontdekte ik het bestaan van Willems Uitgevers en ik vond meteen dat hun concept goed zou aansluiten bij mijn verhaal. Ik schreef de gegevens van deze uitgeverij op een papiertje en liet het vervolgens nog een jaar rondslingeren. De dag dat ik hen mijn manuscript doorstuurde, kreeg ik tot mijn vreugde zeer snel een positieve respons. Voor ik het wist had ik een contract en zou mijn boek binnen de zes maanden uitgebracht worden. Ik vond dat ik weinig moeite had moeten doen om deze samenwerking tot stand te brengen. Velen zeiden dat ik ‘geluk’ had gehad, want dat het vinden van een uitgeverij absoluut niet gemakkelijk was. Maar ik had natuurlijk jarenlang in vertrouwen en geduldig gewerkt aan mijn droom, alles was reeds diverse malen mentaal en gevoelsmatig gesimuleerd geweest, waardoor de uiteindelijke realisatie vlot tot stand kon komen. De materiële feiten resoneerden volledig met mijn energetische simulatie.

3. Ik ben single en wil graag een relatie. Kan ik liefde visualiseren? 
Absoluut. Als jong meisje en puber stond het hebben van een liefdevolle partner bovenaan op mijn verlanglijstje. Het liefdevolle contact met een knappe jongen was dan ook het onderwerp bij uitstek in mijn visualisaties. Ik kan dan ook zeggen dat ik nooit een gebrek aan liefde of genegenheid heb ervaren. Ik heb me nooit eenzaam of ongewild gevoeld. Natuurlijk weet ik ook wat liefdesverdriet is, dat hoort er nu eenmaal ook bij. Maar ik weet zeer goed wat het is om een standvastige liefdesrelatie te hebben met iemand.

Misschien heb je een specifieke persoon in gedachten waarmee je graag een relatie zou aangaan. Dan kun je aan deze persoon denken tijdens het visualiseren, ongeacht de liefde in de realiteit wederzijds is of niet. Zoals ik al zei, kan de gemanifesteerde visualisatie anders uitdraaien dan dat je het hebt ingebeeld. Maar de gevoelens die je tijdens de visualisatie voelde, die zullen sowieso werkelijkheid worden. Als je geborgenheid voelde, dan zul je geborgenheid krijgen. Dus ‘gebruik’ die andere persoon gerust als opwekker van de gevoelens waar je naar streeft.

Tot slot geef ik nog enkele praktische tips om je visualisaties aan kracht bij te zetten:

- SCHRIJF je dromen en verlangens neer op papier. En terwijl je aan het schrijven bent, VOEL dan waarover je het hebt. Steek het papiertje onder je matras of achter de spiegel waarin je elke dag kijkt. De woorden worden nu letterlijk op jou geprojecteerd.

- DOE in het dagelijkse leven ALSOF je reeds bereikt hebt wat je wilt. Speel een soort toneeltje. Wie zich rijk voelt, zal bijvoorbeeld niet klagen dat het leven duur is. Waarmee ik niet wil zeggen dat je onbezonnen geld moet gaan uitgeven. Transformatie vraagt tijd. Maar je kunt je in je hoofd ondertussen wel al de rijkste mens op aarde voelen. Of als het liefde betreft: doe alsof er thuis een partner op jou wacht. Voel hoe dat zou voelen en loop met dat gevoel een hele dag rond. Of stel dat je chronisch ziek bent. In plaats van gebukt onder pijn door het huis te schuifelen, zet je je rug en schouders recht en doe je alsof je een fit en gezond mens bent. Al is het maar voor even. Elke dag. Dit laatste heb ik zelf ook toegepast in tijden van ziekte.

- Heb VERTROUWEN en GEDULD. Soms kunnen de manifestaties indrukwekkend snel gaan en soms vraagt het tijd om verandering te zien.

- THE SKY IS NOT THE LIMIT: alles is mogelijk in je visualisaties. Leg jezelf geen beperkingen op. Geef je inbeeldingsvermogen vrij spel, er zijn geen regels. Wees creatief en zet je geest open voor alles wat goed voelt. Oordeel niet.

Ik wens je veel motivatie, zelfvertrouwen, inspiratie en succes!