ESSAYS VAN KAROLIEN DEMAN

Het schrijven heeft altijd een groot deel uitgemaakt van mijn artistiek oeuvre. Taal is immers, net zoals beeldende kunst, een medium waarmee een bepaalde boodschap kan vormgegeven worden.

Er is momenteel nog geen bundel, boek of chronologische verzameling. Enkel deze verschillende losse aantekeningen.